Vooraan

Nieuw Beheerscontract Actiris

Sinds 30 juni heeft Actiris een nieuw Beheerscontract voor de periode 2017-2022. Dit Beheerscontract is de roadmap die Actiris en Bruxelles Formation ontvangen van de Brusselse Gewestregering, van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en van de afgevaardigden van werkgevers en werknemers. Bij het opstellen van het Beheerscontract werd ook VDAB Brussel nauw betrokken. Actiris en Bruxelles Formation hebben, vanaf vandaag, gelijklopende beheerscontracten, met een gemeenschappelijk deel: een primeur!

Het Beheerscontract is het resultaat van een lang proces van 18 maanden waarin met de medewerkers van Actiris werd overlegd en samengewerkt, alsook met minister Didier Gosuin en de partners.

Lees hier het volledig beheerscontract.

Zoek een artikel

Maak een selectie of kies "Alle".