Tracé Brussel Nieuws

08/12/2017

Duaal leren moet volwaardige plek in onderwijs krijgen

In Iedereen Onderneemt van Mediaplanet heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het over de uitdagingen voor de onderwijssector, het belang van een diploma, levenslang leren én duaal leren. Duaal leren moet een volwaardige plek krijgen in ons onderwijs, aldus minister Crevits. 

Het volledige interview kan je hier lezen via www.iedereenonderneemt.be

Lees meer

Jongerenwerkloosheid in Brussel

In juli 2017 stond in een persbericht van Actiris te lezen dat het aantal jonge werklozen in het Brussels gewest gedaald was tot 8.184 jongerenCieltje van Achter (N-VA) vroeg op 15 november in het Brussels parlement verduidelijking rond dat cijfer en de uitstroomresultaten van de jonge werkzoekenden.

Lees meer

Beheer van de PWA's door Actiris

De PWA’s in Brussel worden sinds de zesde staatshervorming beheerd door Actiris en niet meer door de FOD werkgelegenheid. Emin Özkara (PS) stelde een aantal schriftelijke vragen aan Brussels minister van Tewerkstelling Didier Gosuin (DéFi). Onder meer de exacte bevoegdheden van Actiris en het bestaan van een lijst met alle contactgegevens van de PWA' s kwamen aan bod. 

Lees meer

Controle op werklozen via het internet

Via een schriftelijke vraag informeerde Isabelle Emmery (PS) in het Brussels Parlement naar de maatregelen die Actiris treft om de digitale kennis van werkzoekenden bij te spijkeren. Ze doet dat naar aanleiding van een aankondiging van VDAB die werkzoekenden wil controleren aan de hand van hun activiteit op de VDAB-jobsite. 

Lees meer

De Budgetmobiel

BIZ Brussel lanceert De Budgetmobiel, een interactieve infostand geïnstalleerd op een fiets over thema's als budget, schulden en bewust consumeren. BIZ Brussel is de afkorting van BudgetInZicht en staat voor het Samenwerkingsverband voor schuldpreventie en -hulpververlening in de regio Brussel

Lees meer

Via vorming hogerop!

Ook tijdens het schooljaar 2018-2019 organiseert VIVO Via Vorming Hogerop. De doelstelling blijft: werknemers uit de sociale sector laten doorgroeien door hen gratis én met behoud van loon een bijkomende beroepsgerichte opleiding te laten volgen aan een centrum voor volwassenonderwijs (CVO).

Lees meer

Projecten voor de strijd tegen discriminatie

Brussels minister van Tewerkstelling Didier Gosuin (DéFi) maakte via een persbericht de zestien laureaten bekend die de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt gaan opvoeren. 

Lees meer

ICE-model. Leidraad screening en intake voor DUAAL LEREN

Vanaf heden is het boek ICE-model. Leidraad screening en intake voor DUAAL LEREN te verkrijgen bij uitgeverij Politeia. Het boek handelt over het project DuLeGO!. 

Lees meer

Jaarboek armoede en sociale uitsluiting

Op 6 december 2017 werd aan de Universiteit Antwerpen tijdens een colloquium het Jaarboek Armoede en Sociale uitsluiting voorgesteld. De editie van dit jaar focust op armoedebestrijding op lokaal niveau. De aanleiding hiervoor is het Nieuw decreet Lokaal Sociaal Beleid, waarvan het voorontwerp in februari 2017 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties door OCMW, gemeente en andere actoren om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. De sociale grondrechten omvatten onder andere het recht op arbeid, onderwijs en sociale bijstand.

Lees meer

Zoek een artikel

Maak een selectie of kies "Alle".