Tracé Brussel Nieuws

23/06/2017

Nieuwe ordonnantie sociale economie op schema

In de Commissie Economische Zaken kreeg Didier Gosuin (DéFi), Brussels minister van Tewerkstelling en Economie, vragen van verschillende parlementsleden over de nieuwe ordonnantie sociale economie, die hij momenteel voorbereidt. Volgens Gosuin is de nieuwe ordonnantie sociale economie op schema. Hij voorziet een budgetverhoging van 600.000 euro voor 2017.

Bruno De Lille (Groen), Amet Gjanaj (PS), Hannelore Goeman (sp.a) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) uiten hun bezorgdheid over een sociale economie die zich uitsluitend zou richten op doorstroom naar werk in de reguliere sector, de grote plaats die publieke spelers nu nemen en hun rol in de toekomst alsook omtrent het toenemende belang van economische rentabiliteit. Zij stellen zich ook vragen naar de filosofie achter de hervorming: Focust het nieuwe kader zich vooral op de economische, ondernemende dimensie of op de strijd tegen uitsluiting? Ook de timing, de continuïteit voor de huidige erkende projecten en een mogelijke budgetverhoging zijn prangende vragen.

Minister Gosuin bevestigt dat de principes van zijn voorstel werden doorgesproken met de sector en ook werden goedgekeurd door de regering.

Lees meer

Nieuwe Brusselse Activa

Vrijdag 16 juni werd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement het licht op groen gezet voor de ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie Tracé Brussel Nieuws - 16.06.2017). De minister belast met Economie en Tewerkstelling, Didier Gosuin (DéFi), voorziet voor de 'verbrusseling' van de steunvoorzieningen bijna 255 miljoen euro. Hij richt zich met de hervorming op bijna 20% van de werkzoekenden die cumulatief gebruik kunnen maken van verschillende voorzieningen die de duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt beogen, ofwel meer dan 18.000 jobs. Meer hierover kan je lezen in zijn persdossier 'Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest'.

Lees meer

Alternerende master

Brusselse minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin (DéFi) kondigt de lancering aan van een alternerende master in Beheersinformatica, georganiseerd in samenwerking met ICHEC Brussels Management School, ECAM Brussels Engineering School en met de steun van het Gewest en Agoria. 

Lees meer

Vlaamse gemeenschapsstromen naar Brussel

Op 7 juni stelde Vlaams minister voor Brusselse aangelegenheden Sven Gatz (Open VLD), de financiële gemeenschapsstromen naar Brussel voor in de Commissie Brussel en Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement. De Vlaamse regering hanteert al een hele tijd de zogenaamde Brusselnorm. Volgens die norm wordt 5% van het budget voor gemeenschapsaangelegenheden voorbehouden aan Brussel, waarbij 30% van de Brusselaars (ongeacht taal of afkomst) als doelpubliek wordt beschouwd.

Lees meer

Maatschappelijke oriëntatie

Op 3 juli en 1 augustus zijn er nieuwe startmomenten voor de cursussen maatschappelijke oriëntatie bij Agentschap Integratie en Inburgering bon. De cursussen vinden plaats in de voormiddag, in de namiddag of 's avonds en op drie locaties in Brussel. Er zijn nog plaatsen vrij voor de cursus maatschappelijke oriëntatie in het Nederlands, Frans, Urdu-Hindi, Spaans, Russisch, Farsi, Engels, Arabisch en Albanees.

Lees meer

Kennis Nederlands niet langer barrière bij screening

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag zetten Vlaams Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, een nieuwe technische taalarme screening in de kijker voor anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Deze taalarme screening kadert in het bredere actieplan van VDAB 'Integratie door werk', dat anderstalige werkzoekende met een migratieachtergrond sneller en op maat aan het werk wil helpen. De lineaire trajecten, die vaak lang duren omdat werkzoekenden eerst de taal aanleren en pas daarna op zoek gaan naar werk, worden hiermee doorbroken. 

Lees meer

BouwWijzer Groep INTRO: infosessies

Groep INTRO organiseert verschillende bouwopleidingen, erkend door VDAB en in samenwerking met Actiris. Voor de opleidingen metselen, dakdekken, onderhoudswerken gebouwen en PVC-ALU schrijnwerk zijn er infomomenten voorzien op donderdag 17 en 24 augustus 2017 om 10 u. in de Tweestationsstraat 150 B in Anderlecht. 

Lees meer

Zoek een artikel

Maak een selectie of kies "Alle".