Tracé Brussel Nieuws

20/10/2017

Rania en Ahmed versterken team Tracé Brussel vzw

Op 19 oktober kwamen Rania en Ahmed in het kader van de YOUCA-dag één dag het team van Tracé Brussel vzw versterken

Lees meer

Uitstel hervorming secundair onderwijs?

Het dossier over de hervorming van het secundair onderwijs lijkt te verzanden. Na GO! en OVSG heeft ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen de start van de hervorming in twijfel getrokken. De raad van bestuur van die laatste dringt er in haar mededeling van donderdag 19 oktober op aan de modernisering van het secundair onderwijs op 1 september 2019 te laten starten.

Lees meer

Advies VLOR over voorontwerp decreet duaal leren

Op 12 oktober 2017 publiceerde VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) haar advies over het voorontwerp van decreet duaal leren dat op 15 september 2017 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De overheid wil duaal leren decretaal verankeren zodat er kan gestart worden vanaf 1 september 2018. De VLOR formuleerde hierbij enkele bedenkingen in haar advies. 

Lees meer

Brussel voert als eerste praktijktesten tegen discriminatie in

Tijdens de plenaire vergadering van het Brussels Parlement van vrijdag 13 oktober 2017 werd de strijd tegen discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt besproken, meer specifiek de praktijktesten. Met 61 stemmen voor (meerderheid, groenen en PVDA) werd de ordonnantie inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Geweest aanvaard en daarmee gaat het Brussels gewest als eerste praktijktesten toepassen.

Lees meer

Meer kansen door samenwerking tussen zorg en werk

Op 13 oktober 2017 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit over de werk- en zorgtrajecten wat betreft de activeringstrajecten en arbeidsmatige activiteiten. Het decreet werk- en zorgtrajecten werd reeds goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 23 april 2014 maar er werd gestreefd naar een gefaseerde uitvoering van het decreet vanaf 2018. 

Lees meer

Onderwijs in Brussel op Facebook

Sinds kort heeft Onderwijs in Brussel haar eigen Facebookpagina. 

Lees meer

Brusseleer verhuist

Brusseleer verhuist en is vanaf 1 november 2017 terug te vinden in de Emile Jacqmainlaan 135, 100 Brussel. 

Lees meer

Opleiding verpleegkunde voor werkenden

Het Sint-Guido-Instituut heeft haar ALOV-opleidingsconcept (Anders Lopende Opleiding Verpleegkundige)  nog meer afgestemd op de noden van (deeltijds) werkende kandidaten.  

Lees meer

Politici op zomerstage

Heel wat parlementsleden engageren zich bij VOKA voor een zomerstage bij een onderneming, meestal in onze Brusselse metropool zelf. 

Lees meer

Armoede in België 2017

Op vrijdag 13 oktober werd het federale jaarboek Armoede in België 2017 voorgesteld. Het jaarboek is het instrument voor de federale overheid en de POD Maatschappelijke Intergatie om de toestand van en beleidsmaatregelen inzake armoede en sociale uitsluiting te beschrijven, te analyseren en te evalueren. 

Lees meer

Zoek een artikel

Maak een selectie of kies "Alle".