Tracé Brussel Nieuws

30/06/2017

Nieuw Beheerscontract Actiris

Sinds 30 juni heeft Actiris een nieuw Beheerscontract voor de periode 2017-2022. Dit Beheerscontract is de roadmap die Actiris en Bruxelles Formation ontvangen van de Brusselse Gewestregering, van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en van de afgevaardigden van werkgevers en werknemers. Bij het opstellen van het Beheerscontract werd ook VDAB Brussel nauw betrokken. Actiris en Bruxelles Formation hebben, vanaf vandaag, gelijklopende beheerscontracten, met een gemeenschappelijk deel: een primeur!

Lees meer

Werkwinkel open tijdens vakantieperiode

Werkwinkel Sint-Joost-Ten-Node blijft in juli en augustus open, behalve op maandag 14.08.2017 en op dinsdag 15.08.2017. Je kan er terecht van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12 u. en in de namiddag op afspraak.

Lees meer

Duaal leren in de lift

Op 20 juni werd de 10.000ste goedgekeurde erkenningsvraag tot een werkplek in duaal leren gevierd. Dit illustreert dat er een grote interesse bestaat vanuit de bedrijfswereld en een engagement om deze nieuwe opleidingsvorm samen met het onderwijs uit te bouwen tot een succes. Bedrijven willen volop mee investeren in de opleiding van leerlingen, zij zijn tenslotte de werknemers van de toekomst. 

Lees meer

Hervorming ACTIVA

De ACTIVA maatregel wordt hervormd. Vanaf 1 oktober 2017 zal er slechts één algemene Activa bestaan, de 'Activa.brussels'.

Lees meer

Nieuwe module FOCUS en Screening horeca

JES vzw organiseert een nieuwe module FOCUS 18-25 voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die niet goed weten wat ze willen doen in de toekomst en hun talenten willen ontdekken. Daarnaast is JES Opleidingen nog op zoek naar jongeren tussen 18 en 35 jaar met ervaring in de horeca, voor de Screening horeca van augustus.
 

Lees meer

Studenten aan het Werk

Randstad voerde opnieuw haar jaarlijkse enquête uit over jongeren en studentenjobs. Hieruit blijken verschillende zaken, zo bijvoorbeeld dat een vakantiejob voor de meeste studenten de normaalste zaak van de wereld is. Bijna 70% van de jongeren doet een vakantiejob. Dit jaar is er ook opnieuw een stijging in het aantal jongeren dat tijdens het schooljaar werkt: van 30% in 2004 tot 58% in 2017. 

Lees meer

Op naar een beter diversiteitsbeleid

Unia, een openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert,  ontwikkelde een online cursus omdat ze veel vragen kregen over de antidiscriminatiewetgeving en diversiteit. Het resultaat is eDiv: een gratis online opleiding met concrete situaties en oefeningen. 

Lees meer

Bijscholing papieren, budget en financiën

Op donderdagen 7, 14, 21 september wordt er een nieuwe bijscholing Papieren, budget en financiën georganiseerd, een initiatief van Tracé Brussel vzw in samenwerking met CAW / BIZ Brussel.

Lees meer

Inclusieve onderneming 2017

Op 29 juni ontving Atelier Groot Eiland een referentiebewijs als Inclusieve onderneming van het jaar 2017. Atelier Groot Eiland zette zich in 2016 in voor de inschakeling van mensen op de arbeidsmarkt door aanwerving en/of werkplekleren op haar werkvloer via werkinleving voor jongeren (onder andere via brugprojecten). Zij draagt hierdoor bij aan de realisatie van de Sustainable development goals namelijk: geen armoede, kwaliteitsonderwijs, eerlijk werk en economische groei.

Lees meer

Toenemende sociaaleconomische kloof

De FOD sociale zekerheid voerde haar jaarlijkse analyse uit van de Europese sociale indicatoren. Daaruit blijkt dat de globale sociale situatie in België de afgelopen jaren eerder stabiel is gebleven en ook de inkomensniveaus en inkomensongelijkheid bleef stabiel. Wat wel op te merken valt, is een steeds groter wordende kloof tussen hoogopgeleiden en de rest van de bevolking. 

Lees meer

Loonkloof in 2017

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben, in samenwerking met de Algemene Directie Statistiek en het Federaal Planbureau, het rapport 2017 over de loonkloof opgesteld. De loonkloof bedraagt in België 7,6% tegenover 8% vorig jaar, wat een lichte daling betekent. 

Lees meer

Zoek een artikel

Maak een selectie of kies "Alle".