JumpZO

JumpZO of "Jump naar Zelfstandig Ondernemerschap", sensibiliseert Brusselse jongeren rond zelfstandig ondernemerschap. Tracé Brussel realiseert dat project in samenwerking met UNIZO-Stichting Onderwijs & Ondernemen en SYNTRA Brussel. JumpZO wordt ondersteund vanuit het programma "Young Entrepreneurs of Tomorrow" (YET) van het Brussels gewest.

JumpZO biedt aan leerlingen van de derde graad van het Nederlandstalig secundair onderwijs concrete workshops op maat, om kennis te maken met het ondernemerschap. Dat aanbod is gratis en geldt tot en met 10 november 2017.  

JumpZO richt zich ook naar niet-schoolgaande jongeren, bijvoorbeeld in het kader van vrijetijdsactiviteiten. Voor die sessies bieden we de mogelijkheid om te kiezen tussen een halve of een hele dag. De inhoud wordt aangepast op maat van de jongeren.

Tenslotte wil JumpZO ook leerkrachten en jongerenbegeleiders informeren over de mogelijkheden van het ondernemerschap.

Meer informatie? Stuur een mail naar JumpZO@tracebrussel.beof bel even naar 02 235 27 53. 

 


IN SAMENWERKING MET

         ​             


MET DE STEUN VAN