JumpZO

JumpZO of "Jump naar Zelfstandig Ondernemerschap", sensibiliseert Brusselse jongeren rond zelfstandig ondernemerschap. Tracé Brussel realiseert dit project in samenwerking met UNIZO-Stichting Onderwijs & Ondernemen en SYNTRA Brussel. JumpZO wordt ondersteund vanuit het programma "Young Entrepreneurs of Tomorrow" (YET) van het Brussels gewest.

JumpZO biedt aan leerlingen van de derde graad van het Nederlandstalig secundair onderwijs concrete workshops op maat, om kennis te maken met het ondernemerschap. Dit aanbod is gratis en wordt ingepland op maat van de schoolkalender.

JumpZO richt zich ook naar niet schoolgaande jongeren, bijvoorbeeld in het kader van vrijetijdsactiviteiten. Voor deze sessies bieden we de mogelijkheid om te kiezen tussen een halve of een hele dag. De inhoud wordt aangepast op maat van de jongeren.

Tenslotte wil JumpZO ook leerkrachten en jongerenbegeleiders informeren over de mogelijkheden van het ondernemerschap.

Meer informatie? Stuur een mail naar JumpZO@tracebrussel.be, of bel even naar 02 511 99 72

 


IN SAMENWERKING MET

         ​             


MET DE STEUN VAN